Να αλλάξει το όνομα Σταλινγκραντ από κεντρική οδό των Βρυξελλών ζητά ο Γ. Λαγός

Με απόφαση του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 18.92019 έκρινε ότι ο κομμουνισμός και ο ναζισμός είναι τα καθεστώτα που ευθύνονται για εκκατομμύρια νεκρούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Και όμως στο κέντρο των Βρυξελλών υπάρχει οδός Σταλινγκραντ προς τιμήν του αρχισφαγέα Σταλιν. Η ονομασία της κεντρικής αυτής λεωφόρου αποτελεί τεράστια ύβρι και προσβολή στην μνήμη των αθωων νεκρών. Εμείς λοιπόν βάση και του προαναφερθέντος ψηφίσματος καταθέσαμε ερώτηση στην πρόεδρο της κομισιόν απαιτώντας να εφαρμοστεί η εν λόγω απόφαση και να δοθεί άλλη ονομασία στην συγκεκριμένη λεωφόρο καθώς και όπου αλλού υπάρχει κάτι ανάλογο που παραπέμπει στις κομμουνιστικές θηριωδίες . 

Ακολουθεί η σχετική ερώτηση:

On September 18 2019, the European Parliament has adopted a resolution (European Parliament resolution on the importance of European remembrance for the future of Europe- 2019/2819 (RSP)) that aligns Nazism and Communism based on the mass murders, genocide and human rights’ violations committed by both regimes. However, in the centre of Brussels, the de facto capital of the European Union, there is a central avenue called Avenue de Stalingrad, bringing to everyone’s minds the city that was named after a ruthless dictator that committed major crimes against humanity. Therefore, it should be immediately renamed with respect to this resolution. 

-Given that the European Union condemns Stalin’s ideology and crimes, how can it tolerate having an avenue in Brussels named after him?

-According to the resolution mentioned above, when will this street and other monuments that commemorate Communism throughout the European Union be renamed or demolished?

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα (Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης -2019-2819 (RSP)) το οποίο εξισώνει το ναζισμό και τον κομμουνισμό βασισμένο στις μαζικές ανθρωποκτονίες, τις γενοκτονίες και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα δύο αυτά καθεστώτα. Εντούτοις, στο κέντρο των Βρυξελλών, της de facto πρωτεύουσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μία κεντρική λεωφόρος που αποκαλείται Λεωφόρος Στάλινγκραντ, θυμίζοντας σε όλους την πόλη που ονομάστηκε προς τιμήν ενός αδίστακτου δικτάτορα ο οποίος διέπραξε ειδεχθή εγκλήματα εις βάρος της ανθρωπότητας. Κατά συνέπεια, θα έπρεπε άμεσα να μετονομαστεί σύμφωνα με αυτό το ψήφισμα. 

-Δεδομένου του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποστρέφεται την ιδεολογία και τα εγκλήματα του Στάλιν, πως ανέχεται την ύπαρξη μιας λεωφόρου στις Βρυξέλλες με ονομασία που προέρχεται από εκείνον;

-Σύμφωνα με το ως άνω ψήφισμα, πότε θα μετονομαστεί αυτή η οδός ή θα γκρεμιστούν άλλα μνημεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θυμίζουν τον κομμουνισμό;

Απάντηση