Σαν σήμερα – 11 Οκτωβρίου

  • Το 787 η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος καταδικάζει την εικονομαχία
  • Το 1826 ο Κριεζιώτης με 300 επίλεκτους άνδρες καταλαμβάνει την Ακρόπολη των Αθηνών
  • Το 1828 η Μαντώ Μαυρογένους αποκρούει επίθεση Αλγερινών πειρατών. Σήμερα οι γραικύλοι τους υποδέχονται
  • Απελευθέρωση της Κοζάνης από τους Τούρκους το 1912
  • Το 2004 καταδικάζονται οι αριστεροί δολοφόνοι του Ε.Λ.Α. σε συνολική κάθειρξη 1174 ετών!

Απάντηση