Τροπολογίες κατέθεσε ο Γιάννης Λαγός στην επιτροπή προϋπολογισμών του Ευρωκοινοβουλίου

Τροπολογίες κατέθεσε ο Γιάννης Λαγός στο ψήφισμα της Eπιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωκοινοβουλίου (BUDG) σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  για το οικονομικό έτος 2020. 

 

Οι εν λόγω τροπολογίες αφορούν στα εξής ζητήματα:

 

-Την εναντίωση στην διάθεση υπέρογκων κονδυλίων για την απάτη της ‘‘κλιματικής αλλαγής‘‘ και των υποτιθέμενων συνεπειών της, η οποία τείνει να γίνει δραστηριότητα εξίσου ‘‘προσοδοφόρα‘‘ όσο η λαθρομετανάστευση.

-Την περικοπή της χρηματοδότησης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF).

-Την κατάργηση των πιστώσεων υπέρ της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας.

-Την κατάργηση της χρηματοδότησης της Τουρκίας

Απάντηση