Εκπομπή ΕΛΑΣΥΝ: Ανασκόπηση δραστηριότητας της ΕΛΑΣΥΝ για το 2019! Βίντεο

Τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου, Παναγιώτης Ηλιόπουλος και Τάσος Συμιγδαλάς κάνουν μια ανασκόπηση όλων αυτών που έχει πετύχει στους πρώτους 4 μήνες λειτουργίας του, ο νέος Πατριωτικός Φορέας της ΕΛΑΣΥΝ. Οι πρώτες συναντήσεις, οι πρώτες δραστηριότητες, η Ιδρυτική Διακήρυξη με την εκλογή του Προέδρου της και βέβαια η πλούσια ευρωκοινοβουλευτική δραστηριότητα του Γιάννη Λαγού.

Απάντηση