Ληξιαρχείο Χαλκίδας. Ελλάς Εάλω.

Τα στοιχεία του ληξιαρχείου Χαλκίδας δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα τελειώνει. Ο καθένας ας αναλάβει πλέον τις ευθύνες του..

 

Απάντηση