ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΣΥΝ-ΛΕΠΕΝ

Ο κομματικός σχηματισμός Λ.Ε.Π.ΕΝ., ανταποκρινόμενος με υψηλό αίσθημα ευθύνης, στην διηνεκή πρόσκληση της Ε.ΛΑ.ΣΥΝ. για συνένωση όλων των πατριωτικών δυνάμεων, που πιστεύουν στην Ορθοδοξία και υπερασπίζονται την Ελλάδα, αποφάσισε να ενώσει τις δυνάμεις του με την Ε.ΛΑ.ΣΥΝ.

Ο επικεφαλής του κόμματος Λ.Ε.Π.ΕΝ. Χρήστος Ρήγας και ο Πρόεδρος της Ε.ΛΑ.ΣΥΝ.  Γιάννης Λαγός, σε πρόσφατη συνάντηση τους, επικύρωσαν την συμφωνία για συμπόρευση.

Απάντηση