Καίρια παρέμβαση Γιάννη Λαγού στην Κομισιόν για τη μαστίχα Χίου

Με επείγουσα ερώτηση στην Κομισιόν ο Γιάννης Λαγός ζητάει την προστασία της μαστίχας Χίου από την τουρκική επεκτατικοτητα η οποία έχει προεκτάσεις ακόμα και στον τομέα του εμπορίου και του πρωτογενούς τομέα. Ακολουθεί η σχετική ερώτηση:

Προσπάθειες σφετερισμού της μαστίχας Χίου από την Τουρκία 

Ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης θέλουν να κατοχυρώσουν στην Τουρκία την απομίμηση της μαστίχας Χίου την οποία παράγουν στο Τσεσμέ αφού πριν μερικές ημέρες υποβλήθηκε αίτηση στο Τουρκικό Ινστιτούτο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας για προϊόν γεωγραφικής ένδειξης με την ονομασία «Çeşme Damla Sakızı». Ήδη από τη δεκαετία του ’90, η Τουρκία προσπαθεί να εξάγει τη δική της «μαστίχα», την οποία παρουσιάζει εφάμιλλη με τη μαστίχα Χίου. Τα τελευταία χρόνια έχουν φυτευτεί στην ευρύτερη περιοχή του Τσεσμέ περί τα 30.000 μαστιχόδεντρα, όμως το τελικό προϊόν που προκύπτει από τα συγκεκριμένα δέντρα αφορά σε ρητίνη κατώτερης ποιότητας, υποδεέστερης της μαστίχας Χίου. Κατά καιρούς, μάλιστα, έχει εντοπιστεί τουρκικό προϊόν σχίνου να πωλείται ως μαστίχα Χίου, σε συσκευασίες που φέρουν τα σήματα της Ένωσης Ελλήνων Μαστιχοπαραγωγών, ενώ συχνές είναι και οι προσμίξεις.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.Πως προτίθεται να υπερασπιστεί τα ελληνικά ΠΟΠ προϊόντα και, συγκεκριμένα τη μαστίχα Χίου, ώστε να μην έχει και εκείνη την τύχη της φέτας η οποία αποτελεί  το μοναδικό ευρωπαϊκό προϊόν που η ΕΕ έχει εξαιρέσει  από την προστασία ΠΟΠ, κάτι που δεν ισχύει για τα υπόλοιπα 213 ευρωπαϊκά τυριά, τα οποία προστατεύονται σε όλες τις ευρωπαϊκές εμπορικές συμφωνίες;

2.Σε ποιες ενέργειες θα προβεί απέναντι στην Τουρκία αν διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού εκ μέρους της;

Απάντηση