“Ιστορική” η συμφωνία των Πρεσπών για την προδοτική ΝΔ

Ï õðïõñãüò Åîùôåñéêþí Íßêïò ÄÝíäéáò(Ä) óõíïìéëåß ìå ôïí Áìåñéêáíü ïìüëïãü ôïõ Mike Pompeo(Á), êáôÜ ôç äéÜñêåéá óõíÜíôçóÞò ôïõò óôç Èåóóáëïíßêç, ÄåõôÝñá 28 Óåðôåìâñßïõ 2020. (EUROKINISSI/POOL ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÍÉÊÏÓ ÁÑÂÁÍÉÔÉÄÇÓ)

Όχι απλά θα τη σεβαστεί αλλά τη θεωρεί και “ιστορική” την Συμφωνία των Πρεσπών το κόμμα της Προδοσίας Ν.Δ. Αυτά να τα βλέπουν όσοι παραμιλάνε για “πατριωτική δεξιά” και άλλες αρλούμπες απλά για να δικαιολογήσουν την ψήφο τους…

Διαβάστε την είδηση ΕΔΩ

 

Απάντηση