ΓΡ.ΨΑΡΙΑΝΟΣ : « Τι δουλειά έχω εγώ με τη Νέα Δημοκρατία?» Αλλά διορίστηκε στο γραφείο του Αντιπροέδρου Π.Πικραμένου !!! (βίντεο)

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, “με την απόφαση τού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 έως 48 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), του κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), όπως ισχύουν, και το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), προσλαμβάνεται από 1-11-2020 ο Γρηγόριος Ψαριανός του Νικολάου (ΑΔΤ: Χ548496) σε θέση συνεργάτη στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Παναγιώτη Πικραμμένου, με ΜΚ 13 της ΠΕ κατηγορίας”

 

Ο Γρηγόρης Ψαριανός πολιτικός γυρολόγος (μέχρι το 1987 στο ΚΚΕ,το 2007 και το 2009 με τον ΣΥΡΙΖΑ, το 2012 με την ΔΗΜΑΡ, το 2015 με το Ποτάμι και το ο 2019 με την Νέα Δημοκρατία), δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από αυτό το τσίρκο που παριστάνει την κυβέρνηση και έχει μαζέψει κάθε καρυδιάς καρύδι.

Δεν μπορούμε βέβαια να ξεχάσουμε τι είχε πει ο Ψαριανός και για τη 17 Νοέμβρη… «Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες και η 17Ν είχαν την αποδοχή του κόσμου όταν εκτελούσαν βασανιστές και αποδεδειγμένα καθίκια». ( Η Ντόρα ακούει?)

 Στο βίντεο αποκαλεί μόρφωμα τη Ν.Δ. αλλά αυτό δεν ήταν προφανώς εμπόδιο ούτε για τη Ν.Δ. να τον διορίσει αλλά ούτε και για τον ίδιο να συμμετέχει…

ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΑΣΥΝ

Απάντηση