Η ΕΛΑΣΥΝ ΣΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Σήμερα “τα άνω τοις κάτω συνεορτάζει και τα κάτω τοις άνω συνομιλεί”*

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΣΠΕΙΡΕΙ ΣΤΟN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ, ΕΧΘΕΣ 19/6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΕΠΟΥΣΑ ΤΙΜΗ, ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΙΕΡΕΙΣ ΠΟΥ ΤΙΜΑΝΕ ΤΟ ΡΑΣΟ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΊΔΗΣΗΣ (ΕΛΑΣΥΝ) ΠΑΡΕΣΤH ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ & ΕΛΛΑΔΑΣ!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, ΠΟΥ ΑΨHΦΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-“ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ” ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΟΡΤΑΣΑΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΦΩΤΑ!

ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΑΣ ΜΗΝ ΓΙΝΕΣΑΙ ΡΑΓΙΑΣ!

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΑΣΥΝ

Απάντηση