Πάγωσαν και…τα πρόστιμα

“Παγώνει” η επικύρωση και η πληρωμή των προστίμων 300 ευρώ που επιβάλλει σε πολίτες η ΕΛ.ΑΣ. λόγω κορωνοϊού αφού θα πρέπει να κριθεί η συνταγματικότητα τους από το ΣτΕ.

Η αρμόδια τριμελής επιτροπή του ΣτΕ με πράξη της εισάγει ως πρότυπη-πιλοτική δίκη το ζήτημα της συνταγματικότητας και της νομιμότητας των συγκεκριμένων προστίμων που επιβάλλει η ΕΛ.ΑΣ., ενώ πρέπει να επισημανθεί πως η αρχή για να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία έγινε από πολίτες στην Θεσσαλονίκη.

Να θυμίσουμε ενδεικτικά πως μεταξύ άλλων έχουν παραβιαστεί κατάφορα:

α) το άρθρο 11 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το δικαίωμα των πολιτών να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα, όπως επίσης προστατεύει και τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις,

β) το άρθρο 25 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την αρχή της αναλογικότητας, η οποία είναι μία αρχή, βάσει της οποίας σταθμίζεται η νομιμότητα των επιβαλλόμενων κρατικών περιορισμών στη σφαίρα των κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων, καθώς δεν μπορεί οι περιορισμοί να είναι ανέλεγκτοι και αυθαίρετοι,

γ) το άρθρο 43 του Συντάγματος που προβλέπει ότι για τα θέματα γενικότερης σημασίας και ενδιαφέροντος πρέπει να εκδίδονται Προεδρικά Διατάγματα και όχι υπουργικές αποφάσεις ή αποφάσεις άλλων φορέων.

Η πρόεδρος του ΣτΕ, Ειρήνη Σάρπ συγκάλεσε, κατ΄ επιταγήν του νόμου 3900/2010, την αρμόδια τριμελή επιτροπή (συμμετείχαν οι αντιπρόεδροι Μαρία Καραμανώφ και Ιωάννης Γράβαρης) η οποία, έκανε δεκτό το αίτημα της προσφυγής και οι υποθέσεις εισήχθησαν στο ΣτΕ ως πιλοτικές δίκες.

Επισημαίνουμε πάντως ότι τα πρόστιμα θα κόβονται, αλλά δεν θα πληρώνονται μέχρι να εκδοθεί απόφαση του ΣτΕ.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΑΣΥΝ

Απάντηση