Υπάρχουν σύνορα?

Με την Τουρκία να απομακρύνεται αξιακά από την Ευρώπη και τη Δύση και την προοπτική ένταξης της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) κάτω από τις κρατούσες συνθήκες να έχει, ως φαίνεται, ακυρωθεί, η Ελλάδα έχει εκ των πραγμάτων αναδειχθεί στο ανατολικό σύνορο της Ευρώπης/ΕΕ. Τα Ελληνικά ανατολικά σύνορα, τα σύνορα δηλαδή με την Τουρκία, είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχουν όμως οριστεί επακριβώς τα ανατολικά σύνορα (φωτό)? Γιατί η Ελλάδα δεν πιέζει την Ε.Ε. ώστε τα σύνορα να είναι σαφή και αδιαπραγμάτευτα? Και με ποιο τρόπο προτίθεται να προστατεύσει αλλά και να εγγυηθεί την ασφάλειά τους από την προκλητική επιθετικότητα των Τούρκων?

Γιατί η Ένωση έχει πολιτική και νομική υποχρέωση να προστατεύσει ενεργά τα εξωτερικά σύνορά της, σύνορα της Ελλάδας, αξιοποιώντας για τον σκοπό αυτόν όλα τα μέσα που διαθέτει (από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή/Ακτοφυλακή μέχρι τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, άρθ. 42,7 ΣΕΕ).

Αυτό όμως που, κατά την άποψή μου, επιβάλλεται να επιδιώξει η Ελληνική πλευρά ως μείζονος σημασίας στρατηγικό στόχο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει την εγγύηση (guarantee) και όχι απλά την προστασία των εξωτερικών συνόρων της. Άλλο εγγύηση και άλλο προστασία. Δεν μπορεί να νοηθεί ευρωπαϊκή κυριαρχία χωρίς πλήρως κατοχυρωμένα σύνορα με την εγγύησή τους από την Ένωση. Αυτό ισχύει ως αυτονόητη συνθήκη σε όλες τις ενώσεις κρατών ομοσπονδιακής λογικής. Η επιδίωξη του στόχου αυτού δεν θα είναι ιδιαίτερα εύκολη, αλλά δεν είναι και ανέφικτη αν κάποια στιγμή ανοίξει η διαδικασία τροποποίησης των Συνθηκών.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΛΟΥΚΑΚΟΣ

Μέλος Σ.Σ. ΕΛΑΣΥΝ

Απάντηση