Άρχισαν τα όργανα… Το ΣτΕ υπό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η «Δικαιοσύνη» στην Ελλάδα συνεχίζει να εκτίθεται.

Για παράλειψη έγκαιρης δικαστικής διερεύνησης προσφυγής κατά των μέτρων COVID-19, ερευνάται , μετά από σχετική προσφυγή, το Συμβούλιο της Επικρατείας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Το Ελληνικό Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ελέγχεται γιατί όταν έθεσε υπό συζήτηση τη συγκεκριμένη υπόθεση , τα μέτρα τα οποία προσβάλλονταν με την προσφυγή, είχαν καταργηθεί , με αποτέλεσμα η δίκη να καταργηθεί καθώς ήταν ουσιαστικά άνευ αντικειμένου.

Η αίτηση ακύρωσης υποβλήθηκε στο ΣτΕ στις 30 Μαρτίου 2020, μαζί με αίτημα για αναστολή εκτέλεσης και προσωρινή διαταγή για την μη εφαρμογή της απαγόρευσης. Όμως το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε απόφαση στις 23 Ιουνίου 2020 περί “κατάργησης της δίκης” καθώς δεν βρισκόταν πλέον σε ισχύ η προσβαλλόμενη διοικητική πράξη.

Δηλαδή το ΣτΕ δεν εξέτασε την ουσία της υπόθεσης, αλλά “κατάργησε την δίκη” λόγω έλλειψης αντικειμένου.

Το ΕΔΔΑ λοιπόν απευθύνει στην Ελλάδα δύο ερωτήματα.

Το πρώτο ερώτημα είναι:

“Έχει τηρηθεί το δικαίωμα του προσφεύγοντος για πρόσβαση σε δικαστήριο, στην προκειμένη υπό κρίση περίπτωση, όπως το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται από το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ;”

Το δεύτερο ερώτημα είναι:

“Παραβιάστηκε η θρησκευτική ελευθερία του προσφεύγοντος συλλόγου κατά την έννοια του άρθρου 9 της Σύμβασης; Ειδικότερα, ήταν αναγκαία η παρέμβαση στην άσκηση αυτού του δικαιώματος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 2;”

Η Ελλάδα τώρα αναμένεται να αποστείλει την υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο θα πρέπει να εξηγήσει εγγράφως για ποιόν λόγο δεν δικάστηκε η υπόθεση εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ίσχυε η απόφαση.

*Τα δύσκολα όμως για την Ελληνική «δικαιοσύνη» θα ξεκινήσουν όταν αρχίσουν να εκδικάζονται οι προσφυγές που έχει κάνει στα ευρωπαικά δικαστήρια ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός με τον Κ.Πλεύρη.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΛΑΣΥΝ

Απάντηση