Η Ασπιρίνη στη μάχη της πανδημίας

Πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη στο έγκριτο περιοδικό Anesthesia & Analgesia  έδειξε ότι η μικρή δόση ασπιρίνης ελαττώνει πάνω από 40% τον κίνδυνο μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής, της νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και της ενδονοσοκομειακής θνητότητας, σε νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19.

-Στη μελέτη εντάχθηκαν 412 ασθενείς.

Από αυτούς:

-314 (76.3%) δεν ελάμβαναν ασπιρίνη ενώ,

-98 (23.7%)  είχαν λάβει ασπιρίνη τις τελευταίες 24 ώρες, ή επτά ημέρες προ της εισαγωγής τους.

Μετά  από στάθμιση των βασικών χαρακτηριστικών και των συνοσηροτήτων, η προηγηθείσα λήψη ασπιρίνης σχετίστηκε με μείωση του κινδύνου μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής κατά :

-44%, της νοσηλείας σε ΜΕΘ

-κατά 43%, και,

-της ενδονοσοκομειακής θνητότητας κατά 47%.

Η ανάλυση των δεδομένων δεν έδειξε διαφορά στις μείζονες αιμορραγίες και στις κλινικά έκδηλες θρομβώσεις μεταξύ των ασθενών που ελάμβαναν ασπιρίνη έναντι όσων δεν ελάμβαναν.

Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η λήψη ασπιρίνης μπορεί να συσχετίζεται με καλύτερη έκβαση σε νοσηλευόμενους ασθενείς με νόσο COVID-19.

Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερα δεδομένα από τυχαιοποιημένες μελέτες προκειμένου να αξιολογηθεί η ύπαρξη αιτιολογικής συσχέτισης μεταξύ της λήψης ασπιρίνης και μειωμένης βλάβης των πνευμόνων καθώς και μειωμένης θνητότητας στους ασθενείς με νόσο COVID-19.   (Φωτό)

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΑΣΥΝ

Απάντηση