Τα κουλά πρόστιμα του Κούλη

Οι άλλες χώρες – πλην Ελλάδος – έχουν υιοθετήσει πρόστιμα, όχι εξοντωτικά με στόχο να ασκήσουν πίεση στους πολίτες να φορέσουν μάσκα.
Το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο όμως είναι ότι χώρες με υψηλό μεικτό ελάχιστο εισόδημα π.χ. η Γερμανία στα 1.584 ευρώ το πρόστιμο για μη χρήση μάσκας είναι 150 ευρώ δηλαδή αναλογεί στο 9,5% του μεικτού μισθού.
Στην Ελλάδα αντιθέτως με τις χαμηλές οικονομικές επιδόσεις το πρόστιμο για μη χρήση μάσκας αντιστοιχεί στο 40% του μεικτού μισθού.

Είναι προφανές ότι το πρόστιμο για μη χρήση μάσκας εξοντώνει τον χαμηλόμισθο και χαμηλοσυνταξιούχο και δεν αγγίζει αυτόν που διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει τα 300 ευρώ.
Οι άλλες χώρες έχουν υιοθετήσει διαφορετική στρατηγική από την Ελλάδα, δεν χρειάστηκε να υιοθετήσουν αυστηρές τιμωρητικές μεθόδους για να πείσουν τις κοινωνίες τους.
Η στρατηγική εάν δεν πειθαρχήσει η κοινωνία θα επιβληθεί πρόστιμο είναι αναχρονιστικός κανόνας που προέρχεται από τον μεσαίωνα και δεν συνάδει με ευνομούμενη κοινωνία.

Πρόστιμα που επιβάλλονται στην Ευρώπη και διεθνώς για την μη χρήση μάσκας σε φυσικά πρόσωπα:

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΑΣΥΝ

Απάντηση