Πραξικόπημα στο Σύνταγμα

Το τσίρκο της κυβέρνησης προχώρησε στο αδιανόητο. Ουσιαστικά παρεμβαίνει και αλλάζει και άρθρα του Συντάγματος.

 

Μόνο με υγειονομικό πάσο μαθητές και εκπαιδευτικοί θα μπορούν να μπουν στις σχολικές τάξεις από 12 Απριλίου. Όμως…

Το άρθρο 16. 4 αναφέρει: « Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Tο Kράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους».

Κι όμως. Αυτό αλλάζει στην πράξη με προσθήκη που εμπνεύστηκαν οι υπάλληλοι του τυραννικού καθεστώτος των Αθηνών και γίνεται:

« Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια, εκτός από αυτούς που δεν υποβάλλονται 2 φορές ανά εβδομάδα σε διενέργεια αυτοδιαγωνιστικού τεστ κορονοϊού και δεν προσκομίζουν τη σχετική βεβαίωση. Tο Kράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους».

 Υπάρχει όμως σε ισχύ (προς το παρόν τουλάχιστον) και ένα άλλο άρθρο του Συντάγματος. Το άρθρο 120 §4 σύμφωνα με το οποίο «προβλέπεται η αντίσταση κατά της αρχής ως δικαίωμα και υποχρέωση του πολίτη, όταν επιχειρείται η κατάλυση του Συντάγματος. Το δικαίωμα και η υποχρέωση αντίστασης δημιουργείται σε κάθε περίπτωση προσπάθειας κατάλυσης του Συντάγματος, έστω και αν αυτή η προσπάθεια παρουσιάζεται νομότυπη»

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΛΟΥΚΑΚΟΣ

Ειδικός Γενικός Ιατρός

Πρόεδρος ΕΛΑΣΥΝ

Απάντηση