Εκβιάζει και απειλεί το κυβερνητικό τσίρκο

Παράνομοι, γελοίοι και επικίνδυνοι κυβερνούν τη χώρα

Ωμός εκβιασμός τα μέτρα όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς ενόψει του ανοίγματος των σχολείων που είναι προγραμματισμένο για την Δευτέρα 10 Μαΐου.

Το άρθρο 5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που υπογράφηκε τον Απρίλιο αναφέρει στην δεύτερη παράγραφό του: «Σε περίπτωση που τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 1 δεν υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο ή δεν καταχωρίζουν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 4, η αρμόδια για θέματα προσωπικού υπηρεσία του φορέα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την περικοπή των αποδοχών του υπόχρεου προσώπου λόγω υπαίτιας μη παροχής εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εξαιτίας της μη συμμόρφωσης στα ανωτέρω».

Τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας καλείται να αποφανθεί για τη συνταγματικότητα και νομιμότητα του υποχρεωτικού self-test σε εκπαιδευτικούς και μαθητές μετά από προσφυγή που κατέθεσαν τρεις εκπαιδευτικοί, δύο δικηγόροι και ένας ιερέας από τη Θεσσαλονίκη.

Η ΕΛΑΣΥΝ έχει από την αρχή επισημάνει την αντισυνταγματικότητα του μέτρου. Το self test είναι ιατρική πράξη. Όπως και για τους ενηλίκους, ισχύει και τα για παιδιά η αρχή της συναίνεσης  για κάθε ιατρική πράξη. Προϋπόθεση για να είναι έγκυρη η συναίνεση είναι «Ο ασθενής να έχει ικανότητα για συναίνεση».

 Το μέτρο της υποχρεωτικότητας για self test σε μαθητές είναι και πρακτικά ανεφάρμοστο και αντισυνταγματικό. «Τα τεστ στα παιδιά πρέπει να είναι εθελοντικά, γιατί πρόκειται για παρέμβαση στο σώμα τους που προϋποθέτει τη συναίνεση των γονιών» λέει, τονίζοντας ότι «είναι παράνομο να υποχρεωθούν σε αυτή τη διαδικασία ως προϋπόθεση φοίτησης στο σχολείο».

Αν ο ασθενής είναι ανήλικος, η συναίνεση δίδεται από αυτούς που ασκούν τη γονική μέριμνα ή έχουν την επιμέλειά του. Λαμβάνεται, όμως, υπόψη και η γνώμη του εφόσον ο ανήλικος. κατά την κρίση του ιατρού, έχει την ηλικιακή, πνευματική και συναισθηματική ωριμότητα να κατανοήσει την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης και τις συνέπειες ή τα αποτελέσματα ή τους κινδύνους της πράξης αυτής» (άρθρο 12 §2.αα). Συνεπώς, κι εδώ ισχύει, όπως και παραπάνω, η αρχή της συναίνεσης ύστερα από ενημέρωση του κηδεμόνα – και του παιδιού (αναλόγως της ηλικίας).

Δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα μέτρο το οποίο είναι αντίθετο με την αρχή της σωματικής ακεραιότητας του ανθρώπου, που σε περίπτωση που αρνηθεί δεν θα μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του απέναντι στο απέναντι στο κράτος, να εκπαιδευτεί.  Το self test λοιπόν δεν μπορεί να επιβληθεί ως αναγκαίος όρος για την εκπλήρωση δημόσιας υποχρέωσης (π.χ. της υποχρέωσης εκπαίδευσης για τα παιδιά). Στην περίπτωση αυτή, ο πολίτης θα έπρεπε να διαλέξει μεταξύ της αθέλητης επέμβασης στο σώμα του (κατά παράβαση της αρχής της ανθρώπινης αξίας) και της υποβολής του σε κυρώσεις, επειδή δεν συμμορφώνεται στη δημόσια υποχρέωση, κάτι που επίσης θα ισοδυναμούσε με προσβολή της ανθρώπινης αξίας του. Συνεπώς, το υποχρεωτικό self test των παιδιών προκειμένου να τους επιτραπεί η φοίτηση στο σχολείο… δεν είναι αποδεκτό. Οι γονείς αποφασίζουν ελεύθερα, στο πλαίσιο της άσκησης της γονικής μέριμνας, χωρίς η απόφασή τους να σχετίζεται με την υποχρέωση της εκπαίδευσης των τελευταίων».

Η ΕΛΑΣΥΝ από την πρώτη στιγμή είχε επισημάνει ΚΑΙ το πρόβλημα αποτελεσματικότητας του self test. Δεν είναι τυχαίο ότι Η Ελλάδα είναι το μοναδικό κράτος που εντάσσει κάτι τέτοιο στον εθνικό της σχεδιασμό. Στο εξωτερικό πωλούνται self tests στα φαρμακεία. Όμως στα Ευρωπαϊκά κράτη δεν αποτελεί εθνικό σχεδιασμό, καθότι δεν θεωρούνται αποτελεσματικά.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΑΣΥΝ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here