Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!

Για όσο διάστημα υπάρχει ο γεωγραφικός χώρος της Μακεδονίας, θα γεννιούνται Μακεδόνες, όπως στην Πελοπόννησο θα γεννιούνται Πελοποννήσιοι και στη Λευκάδα Λευκαδίτες. Μακεδόνες θα γεννιούνται καί από τις δύο πλευρές των συνόρων, όπως θα γεννιούνται Κύπριοι καί από τις δύο πλευρές της “πράσινης” γραμμής.
Έθνος όμως και εθνικό σύστημα, με τον τίτλο που προκύπτει από το όνομα της Μακεδονίας, δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί; Γιατί ήδη έχει υπάρξει. Γιατί ήδη ένα τέτοιο σύστημα έχει “κατοχυρώσει” στην ιστορία τα χαρακτηριστικά του. Χαρακτηριστικά, τα οποία τα αποφάσισαν αυτοί οι οποίοι έδωσαν νόημα, περιεχόμενο και άρα αξία σ’ αυτήν την έννοια. Πρόλαβαν και “κατοχύρωσαν” ιστορικά το εφεύρημά τους.
Η παγκόσμια ιστορική “γλώσσα” γνωρίζει τον όρο Μακεδονία. Αναγκαστικά αυτό το κατοχυρωμένο “προϊόν” είτε το παίρνεις όπως είναι —και άρα πλήρες— είτε το αφήνεις επειδή δεν σε βολεύει. Δικαίωμά σου είναι να κάνεις ό,τι θέλεις. Αποσπασματικά όμως δεν μπορείς να πάρεις τίποτε. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να αλλοιώνεις στοιχεία μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσεις τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντά σου.
Η έννοια της Μακεδονίας έχει τέτοια κατοχυρωμένα και πλήρη χαρακτηριστικά, γιατί έτσι αποφάσισαν οι ιδρυτές της και “πατέρες” των Μακεδόνων. Οι “πατέρες” των Μακεδόνων, με επικεφαλής τον Μέγιστο των Μακεδόνων Αλέξανδρο, αποφάσισαν πως, όταν και εφόσον υπάρχει μακεδονικό σύστημα, αυτό θα είναι ελληνικό.
********************
Ο μακεδονικής καταγωγής στρατηγός αυτοκράτορας των Ελλήνων αυτό είχε αποφασίσει.
Οι Μακεδόνες, όταν θα υπάρχουν, θα είναι Έλληνες.
**********************************
Δεν τον ένοιαζε τι γλώσσα μιλούσαν στην προηγούμενη “ζωή” τους. Δεν θα τον ένοιαζε, ακόμα και κέρατα να είχαν.
Τον ένοιαζε ότι, αν δηλώσουν Μακεδόνες, θα πρέπει να υιοθετήσουν τον ελληνικό πολιτισμό και άρα και την ελληνική γλώσσα.”
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ

Απάντηση