Εφετείο Γιάννης Λαγός 17-10-2022: «Η έδρα έχει προαποφασίσει την καταδίκη μας»

Ο Γιάννης Λαγός σχολιάζει τα τεκταινόμενα από το Εφετείο

Απάντηση