Εφετείο Γιάννης Λαγός 5-12-2022: «Κανείς δεν θέλει να τελειώσει αυτό το Εφετείο»

Ο Γιάννης Λαγός σχολιάζει τα τεκταινόμενα στο Εφετείο.

Απάντηση