Σκάνδαλο στις Βρυξέλλες: Ανακοίνωση από το APF

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κορυφή του παγόβουνου της διεθνούς διαφθοράς. Οι φιλελεύθεροι, οι σοσιαλιστές και οι αριστεροί, είναι όλοι το ίδιο, η άλλη όψη του νομίσματος της παγκοσμιοποίησης.
Όσοι θεωρούνται υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, είναι οι ίδιοι υποκριτές (αξιωματούχοι, βουλευτές, ακόμη και η αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου) που συνελήφθησαν χθες για δωροδοκία και διαφθορά από το Κατάρ.
Το Κατάρ είναι το κράτος που χρηματοδότησε το ISIS/DAESH και που εκμεταλλεύτηκε την εργασία χιλιάδων νέων σκλάβων, πολλοί από τους οποίους πέθαναν δουλεύοντας.
Το #APF, η ανερχόμενη δύναμη στην Ευρώπη, είναι ο πολιτικός συνασπισμός που μπορεί να εγγυηθεί τόσο τον σεβασμό των εθνικών ταυτοτήτων των κρατών μελών όσο και τον σεβασμό της ελευθερίας των ανθρώπων.

❗SCANDAL IN BRUSSELS
The European Union is the tip of the iceberg of international corruption. The liberals, the socialists and the leftists, are all the same, the flip side of the coin of globalism.
Those who pass as defenders of human rights in Europe, are few of the hypocrites (dignitaries, MP’s and even the vice President of the Parliament) that were arrested  yesterday of bribery and corruption made by the terrorist state of Qatar.
It is the state that financed ISIS/DAESH, the same state that exploited the labour of thousands new slaves, many of them died while working.
#APF, the rising power in Europe, is the political coalition able to guarantee both the respect of national identities of the member states and respect of the people’ freedom as well.
❗SCANDALE A BRUXELLES
L’Union européenne n’est que le sommet de l’iceberg de la corruption internationale.
Les libéraux, les socialistes et les gauchistes sont tous pareils, le revers de la médaille du mondialisme. Ceux qui se font passer pour des défenseurs des droits de l’homme en Europe ne sont que ces hypocrites (dignitaires, députés et même le vice-président du Parlement) qui ont été arrêtés hier pour pots-de-vin et corruption commis au profit de l’État terroriste du Qatar.
C’est l’État qui a financé ISIS/DAESH, c’est aussi l’État qui a exploité sans vergogne le travail de milliers de nouveaux esclaves, dont beaucoup sont morts sur ses chantiers démentiels.
L’#APF, puissance montante en Europe, est la coalition politique capable de garantir à la fois le respect des identités nationales des États membres et le respect de la liberté des peuples.
🇮🇹 Roberto Fiore
🇬🇷 Ioannis Zografos

Απάντηση