Εφετείο Γιάννης Λαγός 19-12-22: «Δικαστές-υπαλληλάκια»

Ο Γιάννης Λαγός σχολιάζει τα τεκταινόμενα στο Εφετείο.

Απάντηση