Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚΟΥ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.ΛΑ.ΣΥΝ.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ

 

Απάντηση