Εφετείο Γιάννης Λαγός 20-1-23: «Όλοι οι μάρτυρες κατηγορίας ανασκεύασαν την αρχική τους κατάθεση»

Ο Γιάννης Λαγός σχολιάζει τα τεκταινόμενα στο Εφετείο.

Απάντηση