Εφετείο Γιάννης Λαγός 1-2-2023: «Όλοι οι μάρτυρες κατηγορίας λένε ψέματα»

Ο Γιάννης Λαγός σχολιάζει τα τεκταινόμενα στο Εφετείο.

Απάντηση