Εφετείο Γιάννης Λαγός 10-2-2023: «Φυσικά και δεν ελπίζουμε τίποτα από μια τέτοια δικαιοσύνη»”

Ο Γιάννης Λαγός σχολιάζει τα τεκταινόμενα στο Εφετείο.

Απάντηση