Ο Πολάκης, οι δικαστές-τσιράκια και η επιλεκτική «ευαισθησία»

Ο Γιάννης Λαγός σχολιάζει την επικαιρότητα.

Απάντηση