Εφετείο Γιάννης Λαγός 29-3-2023: “Στη δίκη αποκαλύπτονται αλήθειες και τις αποσιωπούν”

Ο Γιάννης Λαγός σχολιάζει τα τεκταινόμενα στο Εφετείο.

Απάντηση